český malíř kolem pol. 20. stol. - Žena s holubicí

Detail položky

Detail položky

Olej na plátně, 68x59 cm. Nesignováno. Rámováno.

Na předloženém díle je zachycena postava sedící vesnické ženy s bochníkem chleba a holoubětem na hřbetu ruky. Jedná se pozoruhodnou práci, na níž lze sledovat blízkost civilismu a ruralismu s příznačnými prvky formální stylizace. Žena je oděna v pracovním oděvu, vlasy má zakryty šátkem a mírně nepřítomný pohled směřuje mimo divákovu osu. Na obraze je možné vyzdvihnout autorský styl velmi zkušeného tvůrce. Figuru vymezují výrazné suverénně vedené linie, které zdůrazňují monumentalitu zobrazené postavy. Tomuto dojmu zcela odpovídá originální volba koloritu, v němž dominují zemité barvy z teplé části spektra doplněné o modrý odstín ženina oděvu. Jednoduchá centrální kompozice, nepřikrášlený výraz a vysoce zdatná práce s rukopisem nasvědčují tomu, že dílo vytvořila vyspělá malířská osobnost. Malbu se sice dosud nepodařilo přiřadit k dílu konkrétního tvůrce, o jejích kvalitách však nemůže být pochyb.

> Zobrazit detail položky a informace o autorovi
vydraženo
český malíř kolem pol. 20. stol.
78838. Žena s holubicí
Dražba ukončena:29.06.2022 20:16:00
Vyvolávací cena:1 000 Kč
vydraženo za:1 800 Kč
Chcete prodat podobný předmět?

> Zobrazit informaci jak prodat předmět v aukci

ČástkaPřihozenoPřihodil
1 800 Kč limit (29.06.2022 20:07:34) 9074
1 700 Kč 29.06.2022 20:07:35 5538
1 600 Kč limit (29.06.2022 19:41:58) 9074
1 500 Kč 28.06.2022 23:36:15 841
1 400 Kč 25.06.2022 22:11:27 1610
1 300 Kč 16.06.2022 21:03:46 10506
1 200 Kč 28.05.2022 12:53:08 9074
1 100 Kč 27.05.2022 14:11:07 2545
1 000 Kč 27.05.2022 6:45:43 5212